Sygeforsikring Danmark

Som medlem af Sygeforsikring danmark kan du få tilskud til dine høreapparater, tilskuddet gives på egenbetalingen og udgør 50 %, dog max 1.500,- pr. øre i gruppe 1 og 2 . og kr. 1000,- pr. øre i gruppe 5.

Sygeforsikring danmark