Høreforeningen

Høreforeningen er en interesseorganitation for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière samt for døvblevne og CI-opererede.

hoereforeningen